Rehabilitació d’edificis i habitatges a Barcelona

A Standal comptem amb un departament tècnic encarregat de realitzar qualsevol projecte de rehabilitació d’edificis i habitatges, des d’actuacions integrals en la totalitat de l’edifici fins a intervencions parcials.

Donem solució a tot tipus de problemes que puguin afectar a les edificacions: problemes d’estructura, deteriorament de façanes, filtracions d’aigua, esquerdes i fissures, barreres arquitectòniques, etc.

Gràcies a la formació i gran experiència del nostre equip humà treballem amb les tècniques de rehabilitació més avançades i amb els materials de més alta qualitat que hi ha al mercat garantint la millor solució i durabilitat dels treballs.

Amb més de 35 anys realitzant projectes d’arquitectura, rehabilitació i reformes en Standal garantim un servei de qualitat i la satisfacció dels nostres clients.

Gran rehabilitació d'un edifici

Quin tipus de rehabilitacions realitzem?

A Standal tenim àmplia experiència en donar solució a totes aquelles patologies i problemes que poden patir els edificis i habitatges, i que en molts casos poden suposar un risc per als habitants que hi viuen. Les nostres principals àrees d’actuació són:

Ens ocupem de recuperar edificis obsolets o antics en mal estat. Oferim la solució més adequada per reparar totes les patologies i problemes que puguin afectar a l’edifici: humitats i filtracions d’aigua, deteriorament de façanes, problemes d’estructures, esquerdes i despreniments, etc.

Més informació

Un dels pitjors enemics de qualsevol edifici és l’aparició de problemes estructurals. Normalment se solen detectar visualment amb l’aparició d’esquerdes i fissures. Les causes poden ser diverses, principalment per moviments d’estructura, un mal disseny, errors d’execució, defecte dels materials o per esforços higrotèrmics. A Standal realitzem un estudi exhaustiu de l’estructura de l’edifici o de l’habitatge per determinar l’estat actual i justificar totes les actuacions a realitzar.

Ens encarreguem de tots els treballs necessaris per solucionar els problemes més comuns de les façanes, com són el deteriorament, brutícia, humitats i filtracions d’aigua, esquerdes i fissures, etc. causats principalment per l’impacte dels agents meteorològics i la pol·lució ambiental.

Més informació

Ens encarreguem de rehabilitar tot tipus de cobertes sense importar l’estat i els materials emprats (pissarra, teula, cobertes metàl·liques, etc.). Les nostres principals actuacions són la reparació i col·locació de teulades, reforços d’estructura, impermeabilitzacions, i la instal·lació i reparació de claraboies.

Les filtracions i humitats són un problema per als edificis i per a les persones que hi habiten. És per això que els nostres especialistes s’encarreguen de reparar tots els danys causats per la humitat i d’aplicar aquelles tècniques d’impermeabilització perquè no tornin a reaparèixer ja sigui en cobertes, terrats, terrasses, teulades o murs.

Amb el pas del temps els patis interiors es van degradant pel que s’han de mantenir en bon estat. A Standal reparem qualsevol desperfecte que s’hagi ocasionat, realitzem treballs de pintura, substitució de claraboies, restauració de baixants, etc. Disposem de professionals especialitzats en treballs verticals i amb experiència en la rehabilitació de patis de llums.

Ens encarreguem de realitzar totes aquelles actuacions que requereixin una millora funcional i estètica dels espais comunitaris: instal·lació de tot tipus de portes, supressió de barreres arquitectòniques, reforços estructurals, instal·lació d’ascensors, treballs de pintura, tractament de paviments, etc. Ens adaptem a les necessitats de cada comunitat de veïns.

Standal neix a l’any 1979, i des de llavors i al llarg dels anys ens hem convertit en referents en projectes de reformes i interiorisme a Barcelona. Comptem amb un equip multidisciplinar amb gran experiència en el sector. Realitzem qualsevol tipus de reforma, ja sigui residencial (en cases, pisos, lofts, estudis, etc.) o comercial (en botigues, oficines, hotels, restaurants, etc.). L’alt nivell de satisfacció dels nostres clients ens avala.

 

No ho dubti més i sol·liciti’ns un pressupost per a realitzar qualsevol tipus d’actuació que necessiti. Standal és la millor opció pel seu edifici.

Standal | Barcelona - Madrid - Eivissa

Disseny i execució de projectes